POLOS CAMIÑOS DA MOTIVACIÓN E DA XEOLINGÜÍSTICA: OS NOMES DA VÍA LÁCTEA

Autores

  • Rosario Álvarez Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.9771/ell.i71.48185

Palavras-chave:

Variación léxica, Motivación semántica, Xeolingüística, Camiño de Santiago, Vía Láctea

Resumo

Estudamos as denominacións da nosa galaxia no dominio lingüístico do galego e do portugués en Portugal e no Brasil, con base principal nos datos do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués (TLPGP). Analizámolas desde o punto de vista da motivación, moi arraigada en crenzas ancestrais con que a humanidade integrou ese fenómeno celeste en diferentes culturas ao longo de todo o mundo; esta perspectiva ten especial importancia no ámbito territorial do bloque lingüístico galego-portugués, ao se estender en áreas transoceánicas e superpoñerse a outras linguas e culturas. Analizámolas tamén desde o punto de vista xeolingüístico, mostrando a relación entre o afastamento do núcleo cultural orixinario, a vixencia ou perda da motivación e a mudanza na forma lingüística adoptada, sen esquecermos as posibilidades de novas motivacións adquiridas por hibridación nesa expansión territorial.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

AGUILERA, Vanderci de Andrade. A Via Láctea continua no espaço sideral, mas desaparece dos atlas linguísticos. Guavira Letras, n. 31, p. 74-87. 2019. Dispoñible en: [http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/article/view/865]. Accedido o: 28 feb. 2021.

ALDC = VENY, Joan; PONS I GRIERA, Lídia. Atlas Lingüístic del Domini Català. Volum III. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2006.

ALERS = KOCH, Walter; KLASSMANN, Mário Silfredo; ALTENHOFEN, Cléo. Atlas Lingüístico-etnográfico da Região Sul do Brasil. Porto Alegre/Florianópolis/Curitiba: UFRGS/UFSC/UFPR, 2002.

ALGa = GARCÍA, Constantino; SANTAMARINA, Antón (dirs.). Atlas Lingüístico Galego. Vol. IV: Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico [Coordinado por Francisco Fernández Rei]. A Coruña: Instituto da Lingua Galega/Fundación Barrié, 2003.

ALMS = OLIVEIRA, Dercir Pedro (dir.). Atlas Linguístico de Mato Grosso do Sul. Campo Grande: UFMS, 2007.

ALPR = AGUILERA, Vanderci de Andrade. Atlas Lingüístico do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial do Estado, 1994.

BRISSOS, Fernando; SARAMAGO, João. “O Tesouro do léxico patrimonial galego e português como complemento de informação aos atlas linguísticos”, LaborHistórico, n. 5 (Especial, 2), p. 290-321. 2019. Dispoñible en: [https://doi.org/10.24206/lh.v5iEspecial2.27056]. Accedido o: 28 feb. 2021.

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino; TELES, Ana Regina Torres Ferreira. Outros Caminhos de Santiago... os da Bahia (Brasil). In: ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María; BOULLÓN AGRELO, Ana; GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto (eds.). Aproximacións á variación lexical no dominio galego-portugués. Revista Galega de Filoloxía. Monografía, 11. A Coruña: UdC, 2017. p. 29-42. Dispoñible en: [https://illa.udc.gal/rgf/pdf/mon_11.pdf]. Accedido o: 28 feb. 2021.

CHADWICK, Caroline; BONAN, Leonor. Vínculos entre las representaciones científicas y vernáculas sobre la Vía Váctea en el Gran Chaco. 2018. Dispoñible en: [https://www.researchgate.net/publication/342393785]. Accedido o: 28 feb. 2021.

Códice Calixtino. O Codex Calixtinus en galego. Tradución de Xosé López Díaz / Ilustracións Francisco Leiro. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 2009.

CUNHA, Arlindo de Magalhães Ribeiro da. A devoção e a peregrinação jacobeias em Portugal. Ad Limina, n. 2, p. 85-114. 2011.

CUNHA, Arlindo de Magalhães Ribeiro da. A devoção e a peregrinação jacobeias em Portugal (II). Ad Limina, n. 4, p. 117-152. 2013.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª ed. revista e atualizada. Curitiba: Positivo, 2004.

GRAVES, Robert. Los mitos griegos. Vol. 1. Madrid: Alianza Editorial, 1985.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 1.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

LORENZO, Ramón (ed. lit.). Miragres de Santiago = Milagres de Santiago = Milagros de Santiago. [Valencia]: Scriptorium Ediciones Limitadas, 2004.

PENA GRAÑA, Andrés. Santo André de Teixido. O Camiño Máxico dos Celtas. Narón: Equona Deseño Editorial, 2006.

TLPGP = Álvarez, Rosario (coord.): Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Dispoñible en: [http://ilg.usc.es/tesouro/gl]. Accedido o: 28 feb. 2021.

WILKINSON, Philip. Le petit Larousse illustré des légendes et mythes. Paris: Larousse, 2016.

Downloads

Publicado

2021-12-31

Como Citar

ÁLVAREZ, R. POLOS CAMIÑOS DA MOTIVACIÓN E DA XEOLINGÜÍSTICA: OS NOMES DA VÍA LÁCTEA. Estudos Linguísticos e Literários, Salvador, n. 71, p. 20–37, 2021. DOI: 10.9771/ell.i71.48185. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/estudos/article/view/48185. Acesso em: 10 dez. 2023.