A IMAXE DAS SOLDADEIRAS NA LÍRICA MEDIEVAL GALEGO-PORTUGUESA

Autores

  • Lucía Sande Siaba Universidade do Estado do Rio de Janeiro

DOI:

https://doi.org/10.9771/ell.i71.48254

Palavras-chave:

Lírica Galego-portuguesa, Sátira, Cantigas de escárnio e maldizer, Soldadeiras, Personaxe literaria, Mulleres Medievais, Tema literario

Resumo

Este traballo céntrase na representación das soldadeiras nas cantigas de escarnio e maldizer da lírica medieval galego-portuguesa e ten como obxectivo reunir todas as características tanto físicas como psicolóxicas que son atribuídas a elas nas 43 cantigas nas que, segundo Graça Videira Lopes, aparecen mencionadas estas mulleres. Para isto, utilizarase o corpus de textos dispoñíbel na Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, así como as antoloxías de Graça Videira Lopes e de Xosé Bieito Arias Freixedo, ademais doutros materiais aos que se irá facendo referencia ao longo do traballo. Con isto, preténdese ofrecer unha imaxe panorámica da representación das soldadeiras nas cantigas satíricas.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ARIAS FREIXEDO, Xosé B. Antoloxía de poesía obscena dos trovadores galego-portugueses. Santiago de Compostela: Positivas, 1995.

BLANCO, Carmen. María Balteira, muller leda sen lei: a loanza oculta no poema de Lorenzo Varela. Boletín da Real Academia Galega, Santiago de Compostela, n. 366, p. 17-20, 2005.

BREA, Mercedes; LORENZO GRADÍN, Pilar (Dir.). Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB), versión 2.3.3. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998. Dispoñíbel en: [http://www.cirp.es/]. Acceso o: 28 de marzo de 2021.

CORRAL, Esther. As mulleres nas cantigas medievais. Sada: Castro, 1996.

CORRAL, Esther (Coord.). Guía para o estudo da lírica profana galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010.

KLOBUCKA, Anna. Sobre a hipótese de uma herstory da literatura portuguesa. Veredas: Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, Coimbra, n. 10, p. 13-25, 1 dez. 2008. Dispoñíbel en: [https://revistaveredas.org/index.php/ver/article/view/128/128]. Acceso o: 28 de marzo de 2021.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas románicas. 9. ed. Madrid: Espasa Calpe, 1990.

LACARRA LANZ, Eukene. Sobre la sexualidad de las soldadeiras en las cantigas d´escarnho e de mal dizer. Amor, escarnio y linaje en la literatura gallego-portuguesa. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2002.

PÉREZ BARCALA, G. Tratado de albeitaria. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2004.

RESENDE DE OLIVEIRA, A. O trobador galego-portugués e o seu mundo. Lisboa: Notícias, 2001.

RODRIGUES LAPA, Manuel. Cantigas d´escarnho e mal dizer dos cancioneiros medievais galego.portugueses. Coimbra: J. Sá da Costa, 1965.

SAMYN, Henrique M. Sobre a “negrura” de Maria Negra: apontamentos sobre três cantigas satíricas de Pero Garcia Burgalês. Abriu, Barcelona, n. 9, p. 125-142, 2020.

VASCONCELOS, C. Michaëlis de. Mestre Giraldo e os seus tratados de Alveitaria e Cetraria. Revista Lusitana, Lisboa, v. XIII, 1910.

VIDEIRA LOPES, Graça. Cantigas de escárnio e mal dizer dos trobadores e jograis galego-portugueses. Lisboa: Estampa, 2002.

VIDEIRA LOPES, Graça; FERREIRA, Manuel Pedro (Coord.). Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA, 2011-. Dispoñíbel en: [http://cantigas.fcsh.unl.pt]. Acceso o: 28 de marzo de 2021.

Downloads

Publicado

2021-12-31

Como Citar

SIABA, L. S. A IMAXE DAS SOLDADEIRAS NA LÍRICA MEDIEVAL GALEGO-PORTUGUESA. Estudos Linguísticos e Literários, Salvador, n. 71, p. 233–258, 2021. DOI: 10.9771/ell.i71.48254. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/estudos/article/view/48254. Acesso em: 13 jul. 2024.