XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX. “TEXTO EXCLUÍDO”. Revista Periódicus 1, no. 9 (outubro 27, 2021): 303–312. Acessado fevereiro 21, 2024. https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/25752.