XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX. 2021. “TEXTO EXCLUÍDO”. Revista Periódicus 1 (9):303-12. https://doi.org/10.9771/peri.v1i9.25752.