[1]
M. R. Corrêa e C. M. F. da Silva, “gt”;, Cultura Visual, vol. 1, nº 19, p. 11–26, jul. 2013.