(1)
Cultura Visual. Sobre O PPGAV/EBA/UFBA. Cultura Visual 2003, 5.