(1)
Raposo, L. C.; Jimenez Jimenez, M. L. MULHERES GORDAS NA PANDEMIA: Gordofobia, (re)existĂȘncias E Ativismo Gordo. RF 2022, 10.