(1)
Álvarez, R. POLOS CAMIÑOS DA MOTIVACIÓN E DA XEOLINGÜÍSTICA: OS NOMES DA VÍA LÁCTEA. Estudos 2021, 20-37.