Afro-Ásia, E. (2017) “Expediente”, Afro-Ásia, (55). doi: 10.9771/aa.v0i55.44845.