Mesquita, Érika. (2004). Clóvis Moura (1925-2003). Afro-Ásia, (31). https://doi.org/10.9771/aa.v0i31.21080